Szanowni Państwo, informujemy o rozpoczęciu VI naboru Zgłoszeń lokalizacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest od osób fizycznych w ramach realizacji projektu pn. „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego".

Nabór Zgłoszeń lokalizacji będzie trwał od dnia 31 stycznia 2022 r. do dnia 08 lutego 2022 r.
Realizacja projektu obejmować będzie działania związane z demontażem, odbiorem, transportem oraz unieszkodliwieniem odpadów azbestowych. Wykonawcy będą realizować odbiory/demontaże do końca czerwca br.

Wszystkie informacje dotyczące naboru wniosków oraz realizacji ww. projektu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Modliborzycach pokój nr 6, pod numerem telefonu 158717151 oraz na stronie http://www.azbest.lubelskie.pl
Poniżej znajdą Państwo konieczne dokumenty do pobrania wraz z regulaminem i załącznikami. Do udziału w projekcie niezbędne jest złożenie dokumentów dołączonych do ww. naboru. Druki dokumentów niezbędnych do naboru można pobrać również ze strony: http://www.azbest.lubelskie.pl – Zakładka Aktualności.

Jest to ostatni nabór w ramach projektu.
Ilości jakie zaplanowane zostały na nabór VI są wartościami znacznie mniejszymi niż
w poprzednich naborach, co wpływać będzie na ograniczone ilości realizacji złożonych wniosków. O zakwalifikowaniu do projektu będzie decydować kolejność zgłoszeń oraz stopień pilności.

pdf

Zał. nr 1 - Zgłoszenie lokalizacji

Rozmiar: 268.05 kb
Odsłon : 109
Data dodania: 2022-01-28
pdf

Zał. nr 2 Regulamin tekst jednolity

Rozmiar: 366.01 kb
Odsłon : 86
Data dodania: 2022-01-28
pdf

Zał. nr 2a -oswiadczenie

Rozmiar: 97.62 kb
Odsłon : 77
Data dodania: 2022-01-28
pdf

Zał nr 3a - oswiadczenie

Rozmiar: 94.85 kb
Odsłon : 69
Data dodania: 2022-01-28