Pomoc świadczona przez CWiM jest bezpłatna. W zależności od stanu prawnego i faktycznego, zgodnie z wewnętrznymi procedurami Fundacji ITAKA, psycholodzy oraz prawnicy dyżurujący na linii CWiM mogą świadczyć poniższy rodzaj pomocy.