Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Modliborzycach informuje, że wnioski kwalifikujące do skorzystania z pomocy żywnościowej w ramach programu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym będą przyjmowane do 28.02.2022 r.

Jednocześnie przypominamy, że dochód kwalifikujący do skorzystania z w/w wsparcia nie może przekroczyć:

  • 1 707,20 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej,

  • 1 320,00 zł dla osoby w rodzinie.

Osoby zainteresowane skorzystaniem ze wsparcia, zapraszamy do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Modliborzycach w terminie do 28.02.2022 r. wraz z dokumentami potwierdzającymi dochód netto wszystkich członków rodziny za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku.

Więcej informacji można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Modliborzycach lub pod numerem telefonu 15 87 15 108.