Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w III edycji Wojewódzkiego Konkursu na Palmę i Pisankę Wielkanocną.

Upowszechnianie tradycji Świątecznych i przekazywanie o nich wiedzy, to piękny sposób na integrację międzypokoleniową oraz ocalenie od zapomnienia tego, co najpiękniejsze w naszej kulturze. Dlatego pragniemy zaprosić wszystkich mieszkańców naszego regionu – dzieci i młodzież szkolną, członkinie kół gospodyń wiejskich, twórców ludowych, artystów plastyków – do udziału w III Wojewódzkim Konkursie na Palmę i Pisankę Wielkanocną.
Organizatorem konkursu jest Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie, Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie oraz Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie. Inicjatorem i współorganizatorem wydarzenia jest Poseł do Parlamentu Europejskiego - Pani Beata Mazurek.

Konkurs rozpoczyna się w dniu 14 lutego 2022 roku i trwa do 11 marca 2022 roku.
Uroczyste rozstrzygnięcie odbędzie się 2 kwietnia 2022 r. w Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie.
Zwracamy się do Państwa z prośbą o współpracę w rozpropagowaniu Konkursu wśród lokalnej społeczności i ew. wybór prac do etapu wojewódzkiego lub wskazanie ośrodka za to odpowiedzialnego, na terenie Państwa gminy.
W załączniku znajduje się regulamin konkursu oraz karta zgłoszeniowa. Materiały są także dostępne do pobrania na naszej stronie internetowej: www.wok.lublin.pl
Mamy nadzieję, że podobnie jak w poprzednich edycjach konkursu będziemy mogli liczyć na Państwa pomoc i współpracę.
Zgłoszenia oraz prace z terenu miasta Lublin przyjmuje Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie.