Firma Szkoltex prowadzi zapisy na obowiązkowe szkolenie chemizacyjne w zakresie stosowania środków ochrony roślin.

Szkolenie odbędzie się 4 marca 2022r. o godz. 9:30 w Gminnym Ośrodku Kultury w Modliborzycach ul. Zamkowa 1

ZAPISY TELEFONICZNE !!!
533 377 623,
81 532 72 19,
795 095 414