Informujemy, że zgodnie z wytycznymi Wojewody Lubelskiego przyjęcia i zakwaterowania osób przybywających z Ukrainy powinny odbywać się przez punkty recepcyjne (lista punktów: https://www.gov.pl/web/mswia/informacja-dla-uchodzcow-z-ukrainy).

       Na chwilę obecną uchodźcy z Ukrainy, poprzez punkty recepcyjne, kwaterowani są w obiektach publicznych wyznaczonych na terenie Powiatu Janowskiego.

      W przypadku osób indywidualnych, oferujących miejsca zakwaterowania dla osób przybywających z Ukrainy w swoich nieruchomościach, informujemy, że obecnie koszty pobytu tych osób nie mogą być finansowane przez budżet państwa. Obowiązek pokrycia kosztów takiego pobytu spada na inicjatora takiej pomocy (właściciela nieruchomości).

      Jeżeli dalszy rozwój sytuacji wymagał będzie kwaterowania w obiektach prywatnych i refundowania kosztów pobytu poinformujemy Państwa o tym w odrębnym komunikacie.

      Jednocześnie dziękujemy za wszelka chęć niesienia pomocy uchodźcom i za okazane serce. Razem możemy więcej!