Szanowni Państwo,
Gmina Modliborzyce informuje, iż na dzień 7 marca 2022r. ma 22 wolne miejsca na montaż instalacji fotowoltaicznych w ramach realizacji projektu objętego dofinansowaniem z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Gmina Modliborzyce informuje, iż Prezydent podpisał nowelizację ustawy o OZE modyfikującą przepisy dotyczące rozliczeń prosumentów. Osoby, które w ramach projektów parasolowych prowadzonych przez samorządy zawrą umowę na wykonanie mikro instalacji fotowoltaicznych do 31 marca 2022 r. będą mogły rozliczać energię elektryczną na dotychczasowych zasadach, tj. w systemie opustu.

Obecnie Gmina Modliborzyce jest na etapie przygotowywania po raz trzeci postępowania w trybie przetargu nieograniczonego. Wszystkie osoby chętne na realizację projektu po dotychczasowych zasadach powinny złożyć deklarację udziału najpóźniej do 25 marca 2022r., aby jeszcze w marcu podpisać umowę. Data wpływu deklaracji do Urzędu decyduje o kolejności zgłoszeń do projektu.
Więcej informacji pod nr tel. 15/8717 104.