Burmistrz Modliborzyc zaprasza mieszkańców na spotkanie konsultacyjne na temat możliwości uzyskania dofinansowania z rządowego programu „Czyste powietrze”. Spotkanie odbędzie się we wtorek 29 marca 2022 r.
o godz. 15.30 w budynku Urzędu Miejskiego w Modliborzycach w sali konferencyjnej nr 5 (pierwsze piętro).

W trakcie spotkania zostaną przedstawione i omówione główne cele i założenia programu. Uczestnicy spotkania zobowiązani są do zachowania zasad reżimu sanitarnego – noszenie maseczek, przestrzeganie dystansu i dezynfekcja rąk.
W Urzędzie Miasta w Modliborzycach, w pokoju nr 4, znajduje się punkt konsultacyjny dotyczący programu. Informacje można pozyskać również pod nr tel. 15 8717 104.