Przewodniczący Rady Miejskiej w Modliborzycach oraz Burmistrz Modliborzyc zapraszają do udziału w konkursie na TRADYCYJNĄ PALMĘ WIELKANOCNĄ.

     Do udziału w konkursie zapraszamy wszystkich mieszkańców Gminy Modliborzyce, niezależnie od wieku: osoby indywidualne, szkoły, przedszkola, koła gospodyń, organizacje pozarządowe…
Konkurs polega na wykonaniu palmy wielkanocnej techniką tradycyjną, czyli bez użycia gotowych elementów, jak np. sztuczne kwiaty, gotowe ozdoby, itp.

Palmy należy dostarczyć do Biblioteki u Kazimierza w Modliborzycach, do 5 kwietnia 2022 r. do godz. 16:00!

Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się w Niedzielę Palmową 10 kwietnia 2022 r. (po mszy św. o godz. 12:00).

Nagrody zostaną wręczone w dwóch kategoriach:
- tradycyjna palma wielkanocna – praca indywidualna
- tradycyjna palma wielkanocna – praca grupowa.

Zachęcamy do udziału!


Szczegóły w regulaminie!