Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Leśny Krąg” przekazuje Państwu link do ankiety niezbędnej do opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju na okres 2021-2027.

https://forms.gle/tGPLy2VNPgtiLGM49