Szanowni Państwo, uprzejmie informuję, iż Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie organizuje konkursy dla dzieci pod nazwą ‘Z rybką za Pan Brat” oraz „Złap rybkę”.

Głównym założeniem konkursów jest upowszechnianie wśród dzieci wiedzy o rybach słodkowodnych żyjących w naturalnym środowisku w stawach, jeziorach, rzekach oraz innych akwenach, sadzawkach lub oczkach wodnych.

          Konkursy mają charakter edukacyjny i mają na celu przedstawienie swoich pasji związanych z rybami i wędkarstwem, a także przybliżenie ciekawych historii, wypraw
i przygód oraz podzielenie się wiedzą związaną ze zwyczajami z życia ryb. Mile widziane będzie zaprezentowanie ciekawostek w przedmiotowej tematyce np. które ryby żyją najdłużej, są największe, rzadko występują lub są pod ochroną. Organizowane konkursy przeznaczone są dla dzieci w wieku 7-15 lat; zamieszkujących teren województwa lubelskiego Zgłoszenia prac do konkursów należy dokonać na stosownych formularzach, odpowiednio w terminach: „Z rybką za Pan Brat” do dnia 15 czerwca 2022 r. oraz „Złap rybkę” do dnia 30 czerwca 2022 r.

          Mając powyższe na uwadze, zwracam się z prośbą o przekazanie powyższej informacji zainteresowanym dzieciom i zaproszenie ich do udziału w konkursach.
Dla laureatów i uczestników przewidziane są nagrody rzeczowe, puchary oraz wyróżnienia.

W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących konkursu proszę o kontakt z pracownikami Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich tel. 81 44 16 532.