Serdecznie zapraszamy 29 kwietnia 2022 r. o godzinie 9.00 do Biblioteki u Kazimierza w Modliborzycach na poranek poetycki „…jaki piękny świat...” poświęcony Marii Konopnickiej.

        Występ przygotowała klasa III a Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Modliborzycach pod kierunkiem Bożeny Pikuli.
      Spotkanie przygotowane zostało w związku ustanowieniem przez Sejm RP roku 2022 Rokiem Marii Konopnickiej. W tym roku bowiem, w maju, przypada 180. Rocznica urodzin poetki i nowelistki epoki pozytywizmu oraz działaczki społecznej.
       Maria Konopnicka (1842–1910) jest jedną z najwybitniejszych pisarek w dziejach polskiej literatury i autorką pieśni patriotycznej "Rota", która po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918 roku konkurowała z "Mazurkiem Dąbrowskiego" o miano hymnu narodowego. W uchwale Sejmu RP, ustanawiającej rok 2022 Rokiem Marii Konopnickiej, napisano, że "za pomocą utworów literackich protestowała przeciwko antypolskiej polityce zaborców i niesprawiedliwości społecznej. (...) Współorganizowała protest światowej opinii publicznej przeciwko niemieckim represjom wobec dzieci polskich we Wrześni w latach 1901–1902 i ustawom wywłaszczeniowym. Walczyła o prawa kobiet oraz pomagała uwięzionym z przyczyn politycznych przez rosyjskie władze".