Zgodnie z art. 23 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi informujmy, że od dnia 29 Kwietnia 2022 r. na ujęciu wody w Zarajcu woda została poddana chlorowaniu w celu stabilizacji wymaganych parametrów.

Chlor wprowadzany jest do wody w postaci podchlorynu sodu (posiada świadectwo kontroli jakości) w ilościach minimalnych, nie zagrażających zdrowiu i życiu konsumentów wody.
Proces jest w sposób ciągły monitorowany.
Ujęcie wody w Zarajcu dostarcza wodę do następujących miejscowości: Brzeziny, Dąbie, Felinów, Kolonia Zamek, Modliborzyce, Michałówka, Stojeszyn Kolonia, Słupie, Stojeszyn Pierwszy, Stojeszyn Drugi, Zarajec.