Ogólnopolski Dzień Bibliotekarza i Bibliotek, od 1985 r., obchodzony jest 8 maja.

      Święto, zainicjowane przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, od wielu lat rozpoczyna Tydzień Bibliotek.
     Święto to ma na celu popularyzację książek i czytelnictwa, a także podnoszenie świadomości na temat funkcji, jakie biblioteki pełnią w naszym życiu. Są one przede wszystkim źródłem wiedzy, rozrywki kultury dla osób w każdym wieku. Biblioteki są także miejscem magicznym i otwartym dla wszystkich. To miejsce spotkań w czasie i przestrzeni, w którym na odwiedzającego zawsze czekają dobrzy przyjaciele – książki. Z tej okazji składamy życzenia wszystkim pracownikom bibliotek, a szczególnie Biblioteki u Kazimierza w Modliborzycach, najlepsze życzenia.