Powiatowy Lekarz Weterynarii w Janowie Lubelskim informuje o wejściu w życie z dniem 7 maja 2022 r. Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków.

Według ww. rozporządzenia nakazuje się min. utrzymanie drobiu, z wyłączeniem kaczek i gęsi, w izolacji od dzikich ptaków oraz zgłaszanie do powiatowego lekarza weterynarii miejsc, w których jest utrzymywany drób lub inne ptaki, z wyłączeniem ptaków utrzymywanych stale w pomieszczeniach mieszkalnych.