30 czerwca 2022 r. mija termin składania deklaracji źródeł ciepła i źródeł spalania paliw!!!

Burmistrz Modliborzyc przypomina o obowiązku złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków dotyczącej źródeł ciepła i źródeł spalania paliw. Każdy właściciel, współwłaściciel bądź zarządca budynku,
w którym znajduje się źródło ciepła jest zobowiązany do 30 czerwca 2022 r. złożyć wyżej wymienioną deklarację.

Deklarację w wersji papierowej  można złożyć w Urzędzie  Miejskim w Modliborzycach (pokój nr 4, I piętro) lub w wersji elektronicznej za pośrednictwem profilu zaufanego lub e - dowodu. Za niespełnienie obowiązku złożenia powyższej deklaracji grozi kara grzywny w wysokości od 500 zł do 5 000 zł.