„Pośród wielu dróg rodzina jest drogą pierwszą i najważniejszą”, pod taki hasłem w dniu 10 czerwca 2022r. w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Stojeszynie Pierwszym odbył się kolejny Dzień Rodziny.

Było to już 12 takie spotkanie od pamiętnej daty nadania szkole imienia św. Jana Pawła II.
          W tym dniu społeczność szkolna dziękowała za miłość i opiekę swoim bliskim oraz w sposób szczególny wspominała Patrona szkoły, Jego życie i pontyfikat w wierszach i piosenkach.
Uroczystość rozpoczęła się Mszą św. sprawowaną przez dziekana Dekanatu Modliborzyckiego, a jednocześnie proboszcza Parafii Brzeziny Stojeszyńskie ks. kan. Krzysztofa Woźniaka, który w swej homilii tak mocno podkreślił rolę rodziny w kształtowaniu wartości i postaw obywatelskich w życiu społecznym, powołując się na słowa św. Jana Pawła II: „Rodzina Bogiem silna staje się siłą człowieka i całego narodu”.
Po Mszy św. wybrana delegacja złożyła kwiaty pod tablicą pamiątkową Patrona szkoły.
          Oficjalnego otwarcia uroczystości dokonała pani dyrektor - Małgorzata Wisińska. Szyku i podniosłego tonu uroczystości dodawał poczet sztandarowy szkoły.
Uroczystą część święta szkoły rozpoczęły występy dzieci z przedszkola, zerówki oraz kl. I – III, które występem, piosenką, tańcem i wierszem podziękowały swoim rodzicom, babciom i dziadkom za miłość, trud i oddanie. Następie miała miejsce uroczysta akademia przygotowana przez uczniów kl. IV – VIII, młodzież przypomniała najważniejsze wydarzenia z życia Papieża Polaka, wplatając w te wspomnienia piękne piosenki i nagrania słów św. Jana Pawła II. Na zakończenie uczniowie najstarszych klas zatańczyli Poloneza.
Rangę uroczystości podnieśli przybyli goście: burmistrz Modliborzyc pan Witold Kowalik, przewodniczący Rady Miejskiej pan Adam Kapusta, sekretarz gminy Modliborzyce pani Marzena Dolecka-Jocek oraz pan Jan Brzozowski - dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Potoczku. Nie zabrakło również licznie przybyłych rodziców, babć i dziadków.
Po części oficjalnej wszyscy świętowali wspólnie razem, spędzając czas na zabawach, rozmowie oraz częstując się pysznościami przygotowanymi przez rodziców.

DzienPatrona01
DzienPatrona02
DzienPatrona03
DzienPatrona04
DzienPatrona05
DzienPatrona06
DzienPatrona07
DzienPatrona08
DzienPatrona09
DzienPatrona10
DzienPatrona11
DzienPatrona12
DzienPatrona13
DzienPatrona14
DzienPatrona15
DzienPatrona16
DzienPatrona17
DzienPatrona18
DzienPatrona19
DzienPatrona20
DzienPatrona21
DzienPatrona22
DzienPatrona23
DzienPatrona24
DzienPatrona25
DzienPatrona26
DzienPatrona27
DzienPatrona28
DzienPatrona29
DzienPatrona30
DzienPatrona31
DzienPatrona32
DzienPatrona33
DzienPatrona34
DzienPatrona35
DzienPatrona36
DzienPatrona37
DzienPatrona38
DzienPatrona39
DzienPatrona40
DzienPatrona41
DzienPatrona42
DzienPatrona43
DzienPatrona44
DzienPatrona45
DzienPatrona46