Szanowni Państwo,
W związku z przystąpieniem do opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju na kolejny okres programowania i mając na uwadze partycypacyjny charakter polegający na włączeniu lokalnej społeczności w opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) - Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Leśny Krąg” zaprasza organizacje pozarządowe, przedsiębiorców, mieszkańców powiatu janowskiego do udziału w spotkaniach konsultacyjnych.