Pani Agnieszce Wachulak

Pracownikowi Urzędu Miejskiego w Modliborzycach

Wyrazy głębokiego współczucia, wsparcia i otuchy

z powodu śmierci

Teścia

składają

Przewodniczący Rady Miejskiej w Modliborzycach oraz Radni Rady Miejskiej w Modliborzycach

Burmistrz Modliborzyc oraz pracownicy Urzędu Miejskiego w Modliborzycach