W związku z utrzymującymi się niekorzystnymi warunkami hydrologicznymi, zwracamy się z prośbą do mieszkańców gminy Modliborzyce o racjonalne korzystanie z wody.

Prosimy o wykorzystywanie wody pitnej z sieci wodociągowej wyłącznie do celów bytowych i powstrzymanie się od podlewania ogródków, trawników, czy mycia samochodów.

Ujęcia wody pracują z maksymalną wydajnością i nie są w stanie dostarczyć wody w ilościach i ciśnieniu przekraczających ich możliwości.

Grzegorz Kwaśnik – Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej