Burmistrz Modliborzyc informuje, iż w dniach od 06.07.2022 r. do 30.08.2022 r. na terenie Gminy Modliborzyce przeprowadzana będzie inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest (eternit).