12 lipca 2022 r. w Osówku, gmina Potok Wielki, odbyły się wojewódzkie obchody „Dnia Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej”.

       Dzień Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej został ustanowiony przez Sejm RP 29 września 2017 r. w hołdzie mieszkańców polskich wsi „za ich patriotyczną postawę w czasie II wojny światowej – za pomoc udzielaną uciekinierom, osobom ukrywającym się przed prześladowaniami i wysiedlanym, walkę w oddziałach partyzanckich, za żywienie mieszkańców miast i żołnierzy podziemnego państwa polskiego”.
Data obchodów jest symboliczna i nawiązuje do pacyfikacji wsi Michniów w województwie świętokrzyskim, której dokonali niemieccy okupanci. Mordując wówczas 200 osób i paląc doszczętnie wieś.

      W wydarzeniu organizowanym przez: Marszałka Województwa Lubelskiego, Wojewodę Lubelskiego, Starostę Janowskiego oraz Wójta Potok Wielki wzięli udział m.in. przedstawiciele władz wojewódzkich, samorządowych, delegacje szkół i instytucji, kombatanci oraz mieszkańcy okolicznych miejscowości.
      Obchody rozpoczęła msza św. polowa w intencji pomordowanych i zmarłych w wyniku działań wojennych. Liturgii przewodniczył sekretarz biskupa sandomierskiego ks. Wojciech Kania. Po niej nastąpiło odegranie hymnu państwowego, wystąpienia okolicznościowe, apel pamięci, salwa honorowa oraz złożenie wińców pod pomnikiem pomordowanych podczas pacyfikacji Osówka 29 września 1942 roku.
      W uroczystości uczestniczyła delegacja Gminy Modliborzyce na czele z Burmistrzem Modliborzyc Witoldem Kowalikiem oraz Przewodniczącym Rady Miejskiej w Modliborzycach - Adamem Kapustą i Sekretarz Gminy Modliborzyce -  Marzeną Dolecką-Jocek. W skład pocztu sztandarowego weszli: Iwona Wieleba, Karolina Chorębała i Daniel Ożóg.
     Przed głównymi uroczystościami w Osówku delegacje m.in.: gminy Modliborzyce, powiatu janowskiego, organizatorów obchodów Dnia Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej złożyły wieniec po pomnikiem ofiar pacyfikacji wsi Kalenne 2 października 1942 r.

     Wieś polska mimo grożących represji i prześladowań wykazywała się patriotyczną postawą przez cały okres II wojny światowej. Jej mieszkańcy wchodzili w skład wielu ugrupowań konspiracyjnych. Wieś żywiła mieszkańców miast i oddziały partyzanckie, udzieliła schronienia Polakom wysiedlonym ze swoich siedzib przez okupanta, przechowywała ukrywających się Żydów. Za tą patriotyczną postawę zapłaciła ogromną cenę. W czasie wojny Niemcy i ich kolaboranci, w latach 1942-1945, spacyfikowali ponad 800 wsi znajdujących się w obecnych granicach Polski, jak również wiele wiosek na Kresach Wschodnich.


        Osówek to mała, śródleśna wioska położona w Lasach Janowskich. W czasie II wojny światowej jej mieszkańcy włączyli się w działalność ruchu oporu i wspierali partyzantów. W tych czasach wioska była bardzo trudno dostępna, co pomagało w ukrywaniu partyzantów przed hitlerowcami (wokół lasy i stawy). 29 września 1942 roku Niemcy dokonali pacyfikacji wioski i zamordowali 42 jej mieszkańców. Dzisiaj w miejscu mordu stoi pomnik.

DSC2905
DSC2914
DSC2919
DSC2929
DSC2930
DSC2931
DSC2937
DSC2939
DSC2948
DSC2953
DSC2963
DSC2974
DSC2977
DSC2987
DSC2989
DSC2996
DSC2999
DSC3010
DSC3011
DSC3017
DSC3025
DSC3029
DSC3036
DSC3058
DSC3062
DSC3064
DSC3070
DSC3079
DSC3095
DSC3097
DSC3098
DSC3104
DSC3107
DSC3108
DSC3114
DSC3117
DSC3133
DSC3138
DSC3153
DSC3165
DSC3181
DSC3188
DSC3193
DSC3172p
DSC3201
DSC3204
DSC3213
DSC3216
DSC3219
DSC3222
DSC3238
DSC3258
DSC3266
DSC3276
DSC3292
DSC3299
DSC3311
DSC3321
DSC3327
DSC3343
DSC3356
DSC3374
DSC2808
DSC2798
DSC2810
DSC2821
DSC2824
DSC2830
DSC2844b
DSC2848
DSC2870
DSC2876
DSC2881
DSC2905 DSC2914 DSC2919 DSC2929 DSC2930 DSC2931 DSC2937 DSC2939 DSC2948 DSC2953 DSC2963 DSC2974 DSC2977 DSC2987 DSC2989 DSC2996 DSC2999 DSC3010 DSC3011 DSC3017 DSC3025 DSC3029 DSC3036 DSC3058 DSC3062 DSC3064 DSC3070 DSC3079 DSC3095 DSC3097 DSC3098 DSC3104 DSC3107 DSC3108 DSC3114 DSC3117 DSC3133 DSC3138 DSC3153 DSC3165 DSC3181 DSC3188 DSC3193 DSC3172p DSC3201 DSC3204 DSC3213 DSC3216 DSC3219 DSC3222 DSC3238 DSC3258 DSC3266 DSC3276 DSC3292 DSC3299 DSC3311 DSC3321 DSC3327 DSC3343 DSC3356 DSC3374 DSC2808 DSC2798 DSC2810 DSC2821 DSC2824 DSC2830 DSC2844b DSC2848 DSC2870 DSC2876 DSC2881