W ubiegłą niedzielę, 10 lipca w Stojeszynie Drugim odbyło się uroczyste poświęcenie nowo powstałej kapliczki ku czci Chrystusa Frasobliwego.

Uroczystość miała miejsce na posesji państwa Wielgusów, w scenerii letniego ogrodu, w zmiennej, choć przyjaznej aurze. Główną część tego wydarzenia stanowiła msza święta celebrowana przez proboszcza ks. kan. Krzysztofa Woźniaka. Oprawę współtworzyli oczywiście przedstawiciele tutejszej społeczności, jak posługujący przy ołtarzu ministranci, dziewczęca schola parafialna oraz wybrani spośród mieszkańców lektorzy. W czasie liturgii akompaniował organista Mariusz Fila. Po mszy w imieniu wszystkich zebranych do kapliczki przeszła procesja z figurą Chrystusa i kwiatami, gdzie ksiądz dokonał aktu poświęcenia, czyli sakralizacji, oddania tego miejsca Bogu.

         W uroczystości wzięli liczny udział mieszkańcy, także osoby z sąsiednich wiosek, a swoją obecnością zaszczycili ją zaproszeni goście w osobach przedstawicieli samorządu naszej gminy:

Burmistrz Modliborzyc Witold Kowalik,

Sekretarz Gminy Marzena Dolecka-Jocek,

Przewodniczący Rady Miejskiej - rodowity Stojeszanin Adam Kapusta,

sołtysi wsi: Stojeszyna Pierwszego Marian Kucia i Brzezin - Jan Pikula.

Wśród obecnych gości był także przybyły wraz z żoną pan Zbigniew Jagieło, który jest autorem rzeźby Frasobliwego. Wydarzenie stało się okazją do wspólnego przeżycia doniosłej i dziejowej chwili, a także do spotkania i pobiesiadowania w odświętnej atmosferze przy wypiekach przygotowanych przez tutejsze gospodynie.
Fundacja kapliczki pod wezwaniem Chrystusa Frasobliwego wynikła z chęci i przekonania o konieczności upamiętnienia nieistniejącej już zabytkowej kapliczki z drugiej połowy XIX wieku, która na skutek zaplanowanej budowy drogi S-19, biegnącej przez Stojeszyn Drugi została zburzona w lipcu 2019 roku (więcej o tym obiekcie w nr 56 "Wieści Gminnych"). Od razu mieszkańcy podjęli decyzję o jej odbudowie. Z oczywistej przyczyny wybrano dla niej nową lokalizację. Firma Strabag, budująca drogę zobowiązała się na własny koszt wznieść obiekt. Prace trwały od tegorocznej wiosny. Priorytetową sprawą dla mieszkańców było odtworzenie jej w jak najwierniejszym obrazie, choć wiadomym jest, że z wykorzystaniem współczesnych rozwiązań i możliwości. Pierwotnie poprzednia kapliczka posiadała figurkę Chrystusa Frasobliwego, która uległa kradzieży w latach 60-tych ub. wieku. Taką też, wolą mieszkańców wybrano ponownie i zamówiono u rzeźbiarza Z. Jagieło w Błażku, który wprawną ręką wykonał swoje dzieło w drewnie lipowym. W warsztacie kowalskim Józefa Wójcika w Stojeszynie Drugim-Dwór został wykonany krzyżyk wieńczący dach oraz odnowiona, zachowana oryginalna przesłona wnęki (po uprzednim przygotowaniu przez Mariana Wołoszynka z Modliborzyc). Na kapliczce od strony wschodniej jest umieszczona pamiątkowa tablica z marmuru, zamówiona w tutejszym zakładzie kamieniarskim Farhada Paszajewa. Powierzchnię wokół kapliczki wyłożono kostką brukową (wyk. M. Sudół z Dąbia) oraz zamontowano lampę solarną dla oświetlenia wnętrza nocą (fundator anonimowy). Całokształt prac nad powstawaniem tego obiektu przebiegał pod oddanym zawiadywaniem radnej gminy Marii Piotrowskiej, przy wsparciu organizacyjnym ze strony sołtysa Marcina Kapusty, księdza proboszcza K. Woźniaka oraz zaangażowanych społecznie Stojeszynian, zwłaszcza rodziny Kapustów. 
Podczas uroczystości padło bardzo wiele słów wdzięczności pod adresem wszystkich osób udzielających się i zaangażowanych przy tej inicjatywie, powstawaniu kapliczki i organizacji tego wydarzenia, a nade wszystko skierowanych do mieszkańców Stojeszyna Drugiego, Burmistrza W. Kowalika oraz osób publicznych, ze strony których zapewnione wsparcie finansowe pozwoliło na zrealizowanie tego przedsięwzięcia. Dzięki temu już dziś ta nowa kapliczka z wizerunkiem Chrystusa Frasobliwego wpisuje się w nasz krajobraz, wzbogaca też liczbę tych małych obiektów sakralnych i przyczynia się tym samym do kontynuacji tradycji wznoszenia kapliczek i krzyży, z której Polska słynie od wieków.

Tekst i zdjęcia: Beata Wójcik

KapliczkaStojeszyn01
KapliczkaStojeszyn02
KapliczkaStojeszyn03
KapliczkaStojeszyn04
KapliczkaStojeszyn05
KapliczkaStojeszyn06
KapliczkaStojeszyn07
KapliczkaStojeszyn08
KapliczkaStojeszyn09
KapliczkaStojeszyn10