Ministerstwo Rozwoju i Technologii, z uwagi na obecne wydarzenia na arenie międzynarodowej i ich długofalowe skutki gospodarcze oraz realizację postanowień nowego pakietu klimatycznego, prowadzi działania edukacyjno-informacyjne mające na celu przypomnienie jak ważne jest podejmowanie przez mieszkańców przedsięwzięć wpływających na poprawę efektywności energetycznej budynków.

Pod adresem https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/efektywnosci-energetycznej-budynkow dostępne są szczegółowe informacje dotyczące m.in.:

  1. Obowiązujących przepisów i procedur w obszarze charakterystyki energetycznej budynków.
  2. Podstawowej wiedzy technicznej w tym obszarze, umożliwiającej obywatelom podjęcie decyzji o działaniach, które w sposób możliwie jak najbardziej efektywny (optymalnym zarówno pod względem technicznym, jak i kosztów) przyniosą oczekiwane rezultaty.
  3. Dostępnych programów finansowych, wspierających poprawę charakterystyki energetycznej budynków, wraz z warunkami ich wykorzystania.

    Informacje te będą regularnie aktualizowane o projekty i programy wsparcia uruchamiane m.in. w ramach nowej perspektywy finansowej UE.