Narodowy Instytut Wolności informuje o organizowanych przez NIW konkursach na Wolontariusza Roku i Koordynatora Roku Korpusu Solidarności.

NIW poprzez swoje działania chce podziękować wolontariuszom - czyli tym, którzy poświęcają swój czas i bezinteresownie niosą pomoc potrzebującym, a także docenić koordynatorów wolontariatu - osób, które organizują prace wolontariuszy.