2 października 1942 roku hitlerowcy dokonali pacyfikacji wsi Kalenne, mordując 60 mieszkańców osady. Podobny los spotkał mieszkańców pobliskiego Gwizdowa i Ciechocina. W 80. rocznicę pacyfikacji Kalennego i wiosek leśnych pamięć ofiar uczcili przedstawiciele władz samorządowych, powiatowych i wojewódzkich oraz mieszkańcy Gminy Modliborzyce.

       Uroczystości rozpoczęła msza św. polowa w intencji pomordowanych przy pomniku ofiar pacyfikacji we wsi Kalenne. Liturgii przewodniczył ks. Marcin Chłopek - proboszcz parafii pw. Św. Stanisława BiM w Modliborzycach. Oprawę muzyczną obchodów zapewniła Parafialna Orkiestra Dęta z Szastarki.
       Następnie nastąpiło wciągnięcie flagi państwowej na maszt i wspólne odśpiewanie hymnu Polski. Poczet flagowy wystawiła Grupa Rekonstrukcyjno-Historyczna im. płk Tadeusza Zieleniewskiego z Majdanu Obleszcze.
Przemówienie okolicznościowe wygłosił Burmistrz Modliborzyc Witold Kowalik. Po nim pan Piotr Groszek z grupy rekonstrukcyjno-historycznej odczytał apel poległych i pomordowanych oraz oddano salwę honorową.
      Część oficjalną uroczystości zakończyło złożenie wieńców i zniczy przez przybyłe delegacje.
     Pod pomnikiem hołd ofiarom pacyfikacji oddała w imieniu Marszałka Województwa Lubelskiego Jarosława Stawiarskiego – Marta Startek-Fac – Kierownik Oddziału Promocji Województwa i Projektów Promocyjnych oraz delegacja radnych powiatu janowskiego z gminy Modliborzyce - wicestarosta janowski Michał Komacki, Andrzej Ciupak i Piotr Rogoża.
      W imieniu całej społeczności Gminy Modliborzyce wieniec złożyła delegacja władz gminy: burmistrz Witold Kowalik, przewodniczący rady miejskiej Adam Kapusta, sekretarz gminy Marzena Dolecka – Jocek, a z nimi ks. Marcin Chłopek, proboszcz parafii Modliborzyce.
      Wśród delegacji składających kwiaty byli także przedstawiciele Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Koło Obwodu Nisko – Stalowa Wola, Zarząd Koła Gospodyń Wiejskich „Wysokie Obcasy” z Modliborzyc oraz delegacja Grupy Rekonstrukcyjno-Historyczna im. płk Tadeusza Zieleniewskiego z Majdanu Obleszcze.
        77 zniczy, symbolizujących ofiary pacyfikacji Kalennego, Ciechocina i Gwizdowa, złożyli: radni, sołtysi, pracownicy urzędu, kierownicy jednostek organizacyjnych, dyrektorzy oraz przedstawiciele szkół, przedszkoli, instytucji i organizacji, druhowie z OSP oraz mieszkańcy gminy Modliborzyce.
       W uroczystościach nie mógł osobiście wziąć udziału Wojewoda Lubelski Lech Sprawka, który przesłał do organizatorów i uczestników obchodów 80. rocznicy pacyfikacji Kalennego i wiosek leśnych okolicznościowy list.
       Na zakończenie uroczystości zgromadzeni mogli obejrzeć montaż słowno – muzyczny przygotowany przez uczniów Zespołu Szkół w Modliborzycach opracowany przez nauczycielki: Jolantę Blachę i Katarzynę Białą, oparty na wspomnieniach pani Wandy Krasowskiej – naocznego świadka wydarzeń z 1942 r.
      Dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w organizację obchodów 80. rocznicy pacyfikacji Klennego i wiosek leśnych oraz wszystkim przybyłym na uroczystość.
      Uroczystości przygotował Urząd Miejski w Modliborzycach przy współpracy z Gminnym Komendantem Ochotniczej Straży Pożarnej w Modliborzycach, Gminnym Ośrodkiem Kultury, Biblioteką u Kazimierza, spółdzielni socjalnej „Pionier” oraz Kołem Gospodyń Wiejskich „Wysokie Obcasy” z Modliborzyc.

Tekst przemówienie Burmistrza Modliborzyc Witolda Kowalika wygłoszony podczas uroczystości 80. rocznicy pacyfikacji Kalennego, Ciechocina oraz Gwizdowa.
Tło historyczne do przemówienia przygotował pan Marek Mazur, nauczyciel Zespołu Szkół w Modliborzycach.


          „Szanowni Państwo.
          Osiemdziesiąt lat temu 2 października 1942 roku w Kalennem dokonano mordu na kilkudziesięciu niewinnych i bezbronnych mieszkańcach tej miejscowości oraz pobliskich wsi; Ciechocin i Gwizdów.
Tragedia, która rozegrała się w tym miejscu szokuje i boli po dziś dzień, chociaż jak mówią czas leczy najgłębsze rany. Ale prawdą jest też, że do dziś nie znajdujemy racjonalnego wytłumaczenia na pytanie dlaczego musieli zginąć i kto był temu winien. Źli ludzie? Czy może zły, mroczny czas II wojny światowej? Czas kiedy cierpienie i śmierć dotykały najczęściej ludzi niewinnych, którzy nieśli pomoc potrzebującym bo tak było w przypadku dramatu mieszkańców Kalennego i sąsiednich miejscowości.
        Opowieść o zagładzie spokojnej, położonej wśród lasów wsi to historia tragiczna ale i piękna zarazem. Piękna bo wśród śmierci, strachu i cierpienia znalazło się wielu, którzy potrafili nieść pomoc, współczucie, z narażeniem życia ratowali bliźnich, przyjęli ich do swoich domów, pomogli w odbudowie spalonych gospodarstw. To są naprawdę wspaniali bohaterowie naszej gminy.
         Dziś wspomnijmy przede wszystkim tych ludzi, zapewne wielu do dziś jest nieznanych, bezimiennych ale pozostało dobro jakie wyświadczyli i o tym warto wspomnieć po ośmiu dekadach od tej tragedii.
       Wielki Polak ( T. Kościuszko) powiedział, że „ pamięć w sercu jest trwalsza od spiżu”. Miał rację albowiem pomnik upamiętniający to wydarzenie był nieraz poddawany renowacji a nasza pamięć, uznanie i współczucie dla ludzi, którzy przeżyli ten dramat pozostaje niezmiennie przechowywana w naszych sercach.
     Przebieg wydarzeń jakie rozegrały się w Kalennem przed osiemdziesięciu laty stosunkowo łatwo jest zrekonstruować dlatego, że nie brak spisanych relacji świadków, inna sprawa, że w niektórych przypadkach te relacje bywają sprzeczne. Niemniej z całości przekazów można się pokusić o dokładną rekonstrukcję całości dramatu.
      Latem i jesienią 1942 roku nasiliła się też aktywność oddziałów partyzanckich, które często znajdowały wsparcie w małych położonych na uboczu miejscowościach. Wsie położone wśród lasów były pod obserwacją szpiegów i interesowały się nimi lokalne władze okupacyjne.
      W 1942 roku na terenie Modliborzyc jeszcze istniała gmina żydowska, dodajmy jako jedna z ostatnich w okupowanej Polsce. Wielu Żydów znajdowało schronienie u swoich sąsiadów - Polaków, wielu znalazło schronienie w Kalennem i okolicznych wsiach, położonych w lasach. Po latach wspominała o tym pani Wanda Krasowska: „W niewielkim pokoju mieszkała z nami rodzina żydowska. To byli bardzo biedni ludzie . Często głodowali . My też byliśmy biedni ale dzieliliśmy się z nimi tym co mieliśmy.”
        O ukrywających się Żydach wiedziała też niemiecka żandarmeria oraz gromadzące się w okolicy niemieckie oddziały eksterminacyjne. Możliwe, że niesprawiedliwy wyrok na mieszkańców Kalennego i okolicznych wsi zapadł dużo wcześniej niż przed październikiem 1942 roku.
      Niemcom chodziło zarówno o ukaranie osób, które nie przestrzegały ich nakazów. Pierwszy akt tragedii rozegrał się w początku października 1942 roku gdy w Kalennem i Gwizdowie zjawili się ludzie podający się za partyzantów. „Marnie uzbrojeni, zabiedzeni, obdarci w cywilnych ubraniach. Mówili po polsku, prosili o posiłek i wskazanie drogi.” Nikt nie pytał o opcję polityczną tych partyzantów, potrzebującym po prostu udzielono pomocy, zresztą nie pierwszy raz. Tym razem była to prowokacja.
        Wkrótce za fałszywymi partyzantami, zjawił się oddział Wehrmachtu składający się z byłych sowieckich żołnierzy czyli formacji ochotniczych Ostlegionen a wraz z nimi niemieccy żandarmi.
Innymi słowy pacyfikacji dokonali Niemcy i kolaborujący z nimi obywatele Związku Radzieckiego.
      Agresorzy wyszli z lasu drogą prowadzącą do pobliskiego Łążku. Dramat rozegrał się we wczesnych godzinach porannych w piątek 2 października „po kilku deszczowych dniach nastała pogoda” toteż wielu mieszkańców pracowało na swoich polach, to oni jako pierwsi dostrzegli żołnierzy i oni zginęli jako pierwsi.
       Początkowo nie przypuszczali, że grozi im niebezpieczeństwo; zresztą byli zajęci jesiennymi pracami polowymi, ale kiedy żołdacy zaczęli strzelać do cywilów rozpoczął się kolejny akt tragedii. Naoczny świadek wydarzeń -pani Wanda Krasowska tak opisuje te chwile: „Niemiec wymierzył i strzelił do ojca, kula przeszła przez rękę i bok, upadł na ziemię krzycząc przez co ściągnął na siebie kolejne pociski”. Dorośli własnymi ciałami zasłaniali dzieci by dać szansę ucieczki.
      Oprawcy zaczęli podpalać drewniane domostwa, znajdujące się najbliżej drogi. Zapłonęła posesja Krasowskich, Kaniów, Ludianów, Czajków, Podporów, Kuziorów, Małków oraz wiejska karczma. Warto wspomnieć, że w domu Jana Małka, położonym w środku Kalennego, mieściła się szkoła.
      Gdy z płonących domów wybiegali przerażeni ludzie to najprawdopodobniej wówczas hitlerowcy „w środku wsi przy szkole” ustawili ciężki karabin maszynowy i rozpoczęli ostrzał. Ludzie ginęli podczas ucieczki ale też i w domach zanim zdążyli zorientować się w sytuacji bo kule ciężkiego karabinu maszynowego przebijały drewniane ściany chat.
       Naoczny świadek wydarzeń po latach wspomina: „Jedna z ciotek i jej dzieci leżeli zabici, kule dosięgły ich gdy jedli posiłek”.
      Podczas akcji pacyfikacyjnej hitlerowcy spalili część domostw (dane mówią o liczbie 13-15 zabudowań) ocalała więc ponad połowa wiejskiej zabudowy.
      Prawdopodobnie oprawcy szybko zorientowali się, że pożar może się rozprzestrzenić na okoliczne lasy, są też relacje, które sugerują, że na miejsce pacyfikacji wezwano okoliczne straże pożarne.
      Jak wspomniano wieś nie została otoczona szczelnym kordonem, zabójcy atakowali od południa czyli od drogi prowadzącej do Łążka. Jedyną szansą na ratunek była ucieczka w stronę Modliborzyc i Słupia ci, którzy wybrali tę drogę ucieczki w wielu przypadkach uratowali życie.
     Kiedy napastnicy odeszli ludzie zaczęli wracać do swoich domów lub miejsca, w którym te domy stały. Jednak nie był to jeszcze koniec gehenny. Wkrótce nadleciały niemieckie samoloty, miały dokończyć zniszczenia: „Wtedy jeszcze nadleciały samoloty spuszczały się nisko i gdy coś zobaczyły, kupkę siana, stodołę to do niej strzelali”.
    Dla tych, którzy przeżyli najgorsze miało dopiero nadejść; musieli zidentyfikować zwłoki swoich bliskich, pochować, znaleźć schronienie przed zbliżającą się zimą. Bez pomocy rodziny czy też ludzi życzliwych, pozbawieni środków do życia, byliby skazani na śmierć.
     Stosunkowo rzadko wspomina się tych bohaterów naszej gminy, którzy pod swój dach przyjmowali, opatrywali i dzielili się tym co mieli. Bez ich wsparcia ofiar barbarzyństwa okupantów byłoby dużo więcej.
Szacunki liczby bezpośrednich ofiar pacyfikacji są różne; jedni podają, że zamordowano w sumie 77 osób inni mówią nawet o 131 zabitych mieszkańcach wsi Gwizdów, Kalenne”.

List Wojewody Lubelskiego z okazji obchodów 80. Rocznicy Pacyfikacji Kalennego i Wiosek Leśnych.

DSC4883-2600-dl-kraw-2600Q100
DSC4882-2600-dl-kraw-2600Q100
DSC4889-2600-dl-kraw-2600Q100
DSC4886-2600-dl-kraw-2600Q100
DSC4890-2600-dl-kraw-2600Q100
DSC4891-2600-dl-kraw-2600Q100
DSC4892-2600-dl-kraw-2600Q100
DSC4893-2600-dl-kraw-2600Q100
DSC4895-2600-dl-kraw-2600Q100
DSC4894-2600-dl-kraw-2600Q100
DSC4897-2600-dl-kraw-2600Q100
DSC4898-2600-dl-kraw-2600Q100
DSC4899-2600-dl-kraw-2600Q100
DSC4900-2600-dl-kraw-2600Q100
DSC4901-2600-dl-kraw-2600Q100
DSC4902-2600-dl-kraw-2600Q100
DSC4904-2600-dl-kraw-2600Q100
DSC4903-2600-dl-kraw-2600Q100
DSC4905-2600-dl-kraw-2600Q100
DSC4906-2600-dl-kraw-2600Q100
DSC4907-2600-dl-kraw-2600Q100
DSC4908-2600-dl-kraw-2600Q100
DSC4909-2600-dl-kraw-2600Q100
DSC4910-2600-dl-kraw-2600Q100
DSC4911-2600-dl-kraw-2600Q100
DSC4913-2600-dl-kraw-2600Q100
DSC4916-2600-dl-kraw-2600Q100
DSC4915-2600-dl-kraw-2600Q100
DSC4919-2600-dl-kraw-2600Q100
DSC4923-2600-dl-kraw-2600Q100
DSC4918-2600-dl-kraw-2600Q100
DSC4930-2600-dl-kraw-2600Q100
DSC4932-2600-dl-kraw-2600Q100
DSC4928-2600-dl-kraw-2600Q100
DSC4935-2600-dl-kraw-2600Q100
DSC4934-2600-dl-kraw-2600Q100
DSC4936-2600-dl-kraw-2600Q100
DSC4938-2600-dl-kraw-2600Q100
DSC4940-2600-dl-kraw-2600Q100
DSC4946-2600-dl-kraw-2600Q100
DSC4943-2600-dl-kraw-2600Q100
DSC4947-2600-dl-kraw-2600Q100
DSC4949-2600-dl-kraw-2600Q100
DSC4951-2600-dl-kraw-2600Q100
DSC4950-2600-dl-kraw-2600Q100
DSC4954-2600-dl-kraw-2600Q100
DSC4956-2600-dl-kraw-2600Q100
DSC4961-2600-dl-kraw-2600Q100
DSC4964-2600-dl-kraw-2600Q100
DSC4966-2600-dl-kraw-2600Q100
DSC4968-2600-dl-kraw-2600Q100
DSC4969-2600-dl-kraw-2600Q100
DSC4970-2600-dl-kraw-2600Q100
DSC4974-2600-dl-kraw-2600Q100
DSC4976-2600-dl-kraw-2600Q100
DSC4977-2600-dl-kraw-2600Q100
DSC4982-2600-dl-kraw-2600Q100
DSC4984-2600-dl-kraw-2600Q100
DSC4986-2600-dl-kraw-2600Q100
DSC4989-2600-dl-kraw-2600Q100
DSC4993-2600-dl-kraw-2600Q100
DSC4991-2600-dl-kraw-2600Q100
DSC4994-2600-dl-kraw-2600Q100
DSC4996-2600-dl-kraw-2600Q100
DSC5000-2600-dl-kraw-2600Q100
DSC5003-2600-dl-kraw-2600Q100
DSC5005-2600-dl-kraw-2600Q100
DSC5008-2600-dl-kraw-2600Q100
DSC5010-2600-dl-kraw-2600Q100
DSC5012-2600-dl-kraw-2600Q100
DSC5015-2600-dl-kraw-2600Q100
DSC5017-2600-dl-kraw-2600Q100
DSC5021-2600-dl-kraw-2600Q100
DSC5022-2600-dl-kraw-2600Q100
DSC5025-2600-dl-kraw-2600Q100
DSC5027-2600-dl-kraw-2600Q100
DSC5028-2600-dl-kraw-2600Q100
DSC5030-2600-dl-kraw-2600Q100
DSC5033-2600-dl-kraw-2600Q100
DSC5036-2600-dl-kraw-2600Q100
DSC5038-2600-dl-kraw-2600Q100
DSC5041-2600-dl-kraw-2600Q100
DSC5043-2600-dl-kraw-2600Q100
DSC5044-2600-dl-kraw-2600Q100
DSC5046-2600-dl-kraw-2600Q100
DSC5048-2600-dl-kraw-2600Q100
DSC5050-2600-dl-kraw-2600Q100
DSC5051-2600-dl-kraw-2600Q100
DSC5052-2600-dl-kraw-2600Q100
DSC5054-2600-dl-kraw-2600Q100
DSC5055-2600-dl-kraw-2600Q100
DSC5058-2600-dl-kraw-2600Q100
DSC5059-2600-dl-kraw-2600Q100
DSC5061-2600-dl-kraw-2600Q100
DSC5063-2600-dl-kraw-2600Q100
DSC5064-2600-dl-kraw-2600Q100
DSC5065-2600-dl-kraw-2600Q100
DSC5068-2600-dl-kraw-2600Q100
DSC5071-2600-dl-kraw-2600Q100
DSC5074-2600-dl-kraw-2600Q100
DSC5076-2600-dl-kraw-2600Q100
DSC5078-2600-dl-kraw-2600Q100
DSC5080-2600-dl-kraw-2600Q100
DSC5085-2600-dl-kraw-2600Q100
DSC5088-2600-dl-kraw-2600Q100
DSC5091-2600-dl-kraw-2600Q100
DSC5092-2600-dl-kraw-2600Q100
DSC5093-2600-dl-kraw-2600Q100
DSC5094-2600-dl-kraw-2600Q100
DSC5095-2600-dl-kraw-2600Q100
DSC5096-2600-dl-kraw-2600Q100
DSC5097-2600-dl-kraw-2600Q100
DSC5098-2600-dl-kraw-2600Q100
DSC5099-2600-dl-kraw-2600Q100
DSC5100-2600-dl-kraw-2600Q100
DSC5101-2600-dl-kraw-2600Q100
DSC5102-2600-dl-kraw-2600Q100
DSC5103-2600-dl-kraw-2600Q100
DSC5104-2600-dl-kraw-2600Q100
DSC5105-2600-dl-kraw-2600Q100
DSC5106-2600-dl-kraw-2600Q100
DSC5107-2600-dl-kraw-2600Q100
DSC5108-2600-dl-kraw-2600Q100
DSC5109-2600-dl-kraw-2600Q100
DSC5110-2600-dl-kraw-2600Q100
DSC5114-2600-dl-kraw-2600Q100
DSC5111-2600-dl-kraw-2600Q100
DSC5120-2600-dl-kraw-2600Q100
DSC5121-2600-dl-kraw-2600Q100
DSC5122-2600-dl-kraw-2600Q100
DSC5127-2600-dl-kraw-2600Q100
DSC5129-2600-dl-kraw-2600Q100
DSC5136-2600-dl-kraw-2600Q100
DSC5140-2600-dl-kraw-2600Q100
DSC5143-2600-dl-kraw-2600Q100
DSC5151-2600-dl-kraw-2600Q100
DSC5154-2600-dl-kraw-2600Q100
DSC5155-2600-dl-kraw-2600Q100
DSC5157-2600-dl-kraw-2600Q100
DSC5163-2600-dl-kraw-2600Q100
DSC5161-2600-dl-kraw-2600Q100
DSC5165-2600-dl-kraw-2600Q100
DSC5167-2600-dl-kraw-2600Q100
DSC5169-2600-dl-kraw-2600Q100
DSC5171-2600-dl-kraw-2600Q100
DSC5172-2600-dl-kraw-2600Q100
DSC5173-2600-dl-kraw-2600Q100
DSC5175-2600-dl-kraw-2600Q100
DSC5176-2600-dl-kraw-2600Q100
DSC5177-2600-dl-kraw-2600Q100
DSC5179-2600-dl-kraw-2600Q100
DSC5180-2600-dl-kraw-2600Q100
DSC5186-2600-dl-kraw-2600Q100
DSC5191-2600-dl-kraw-2600Q100
DSC5189-2600-dl-kraw-2600Q100
DSC5195-2600-dl-kraw-2600Q100
DSC5198-2600-dl-kraw-2600Q100
DSC5200-2600-dl-kraw-2600Q100
DSC5202-2600-dl-kraw-2600Q100
DSC5205-2600-dl-kraw-2600Q100
DSC5222-2600-dl-kraw-2600Q100
DSC5223-2600-dl-kraw-2600Q100
DSC5232-2600-dl-kraw-2600Q100
DSC5234-2600-dl-kraw-2600Q100
DSC5237-2600-dl-kraw-2600Q100
DSC5239-2600-dl-kraw-2600Q100
DSC4883-2600-dl-kraw-2600Q100 DSC4882-2600-dl-kraw-2600Q100 DSC4889-2600-dl-kraw-2600Q100 DSC4886-2600-dl-kraw-2600Q100 DSC4890-2600-dl-kraw-2600Q100 DSC4891-2600-dl-kraw-2600Q100 DSC4892-2600-dl-kraw-2600Q100 DSC4893-2600-dl-kraw-2600Q100 DSC4895-2600-dl-kraw-2600Q100 DSC4894-2600-dl-kraw-2600Q100 DSC4897-2600-dl-kraw-2600Q100 DSC4898-2600-dl-kraw-2600Q100 DSC4899-2600-dl-kraw-2600Q100 DSC4900-2600-dl-kraw-2600Q100 DSC4901-2600-dl-kraw-2600Q100 DSC4902-2600-dl-kraw-2600Q100 DSC4904-2600-dl-kraw-2600Q100 DSC4903-2600-dl-kraw-2600Q100 DSC4905-2600-dl-kraw-2600Q100 DSC4906-2600-dl-kraw-2600Q100 DSC4907-2600-dl-kraw-2600Q100 DSC4908-2600-dl-kraw-2600Q100 DSC4909-2600-dl-kraw-2600Q100 DSC4910-2600-dl-kraw-2600Q100 DSC4911-2600-dl-kraw-2600Q100 DSC4913-2600-dl-kraw-2600Q100 DSC4916-2600-dl-kraw-2600Q100 DSC4915-2600-dl-kraw-2600Q100 DSC4919-2600-dl-kraw-2600Q100 DSC4923-2600-dl-kraw-2600Q100 DSC4918-2600-dl-kraw-2600Q100 DSC4930-2600-dl-kraw-2600Q100 DSC4932-2600-dl-kraw-2600Q100 DSC4928-2600-dl-kraw-2600Q100 DSC4935-2600-dl-kraw-2600Q100 DSC4934-2600-dl-kraw-2600Q100 DSC4936-2600-dl-kraw-2600Q100 DSC4938-2600-dl-kraw-2600Q100 DSC4940-2600-dl-kraw-2600Q100 DSC4946-2600-dl-kraw-2600Q100 DSC4943-2600-dl-kraw-2600Q100 DSC4947-2600-dl-kraw-2600Q100 DSC4949-2600-dl-kraw-2600Q100 DSC4951-2600-dl-kraw-2600Q100 DSC4950-2600-dl-kraw-2600Q100 DSC4954-2600-dl-kraw-2600Q100 DSC4956-2600-dl-kraw-2600Q100 DSC4961-2600-dl-kraw-2600Q100 DSC4964-2600-dl-kraw-2600Q100 DSC4966-2600-dl-kraw-2600Q100 DSC4968-2600-dl-kraw-2600Q100 DSC4969-2600-dl-kraw-2600Q100 DSC4970-2600-dl-kraw-2600Q100 DSC4974-2600-dl-kraw-2600Q100 DSC4976-2600-dl-kraw-2600Q100 DSC4977-2600-dl-kraw-2600Q100 DSC4982-2600-dl-kraw-2600Q100 DSC4984-2600-dl-kraw-2600Q100 DSC4986-2600-dl-kraw-2600Q100 DSC4989-2600-dl-kraw-2600Q100 DSC4993-2600-dl-kraw-2600Q100 DSC4991-2600-dl-kraw-2600Q100 DSC4994-2600-dl-kraw-2600Q100 DSC4996-2600-dl-kraw-2600Q100 DSC5000-2600-dl-kraw-2600Q100 DSC5003-2600-dl-kraw-2600Q100 DSC5005-2600-dl-kraw-2600Q100 DSC5008-2600-dl-kraw-2600Q100 DSC5010-2600-dl-kraw-2600Q100 DSC5012-2600-dl-kraw-2600Q100 DSC5015-2600-dl-kraw-2600Q100 DSC5017-2600-dl-kraw-2600Q100 DSC5021-2600-dl-kraw-2600Q100 DSC5022-2600-dl-kraw-2600Q100 DSC5025-2600-dl-kraw-2600Q100 DSC5027-2600-dl-kraw-2600Q100 DSC5028-2600-dl-kraw-2600Q100 DSC5030-2600-dl-kraw-2600Q100 DSC5033-2600-dl-kraw-2600Q100 DSC5036-2600-dl-kraw-2600Q100 DSC5038-2600-dl-kraw-2600Q100 DSC5041-2600-dl-kraw-2600Q100 DSC5043-2600-dl-kraw-2600Q100 DSC5044-2600-dl-kraw-2600Q100 DSC5046-2600-dl-kraw-2600Q100 DSC5048-2600-dl-kraw-2600Q100 DSC5050-2600-dl-kraw-2600Q100 DSC5051-2600-dl-kraw-2600Q100 DSC5052-2600-dl-kraw-2600Q100 DSC5054-2600-dl-kraw-2600Q100 DSC5055-2600-dl-kraw-2600Q100 DSC5058-2600-dl-kraw-2600Q100 DSC5059-2600-dl-kraw-2600Q100 DSC5061-2600-dl-kraw-2600Q100 DSC5063-2600-dl-kraw-2600Q100 DSC5064-2600-dl-kraw-2600Q100 DSC5065-2600-dl-kraw-2600Q100 DSC5068-2600-dl-kraw-2600Q100 DSC5071-2600-dl-kraw-2600Q100 DSC5074-2600-dl-kraw-2600Q100 DSC5076-2600-dl-kraw-2600Q100 DSC5078-2600-dl-kraw-2600Q100 DSC5080-2600-dl-kraw-2600Q100 DSC5085-2600-dl-kraw-2600Q100 DSC5088-2600-dl-kraw-2600Q100 DSC5091-2600-dl-kraw-2600Q100 DSC5092-2600-dl-kraw-2600Q100 DSC5093-2600-dl-kraw-2600Q100 DSC5094-2600-dl-kraw-2600Q100 DSC5095-2600-dl-kraw-2600Q100 DSC5096-2600-dl-kraw-2600Q100 DSC5097-2600-dl-kraw-2600Q100 DSC5098-2600-dl-kraw-2600Q100 DSC5099-2600-dl-kraw-2600Q100 DSC5100-2600-dl-kraw-2600Q100 DSC5101-2600-dl-kraw-2600Q100 DSC5102-2600-dl-kraw-2600Q100 DSC5103-2600-dl-kraw-2600Q100 DSC5104-2600-dl-kraw-2600Q100 DSC5105-2600-dl-kraw-2600Q100 DSC5106-2600-dl-kraw-2600Q100 DSC5107-2600-dl-kraw-2600Q100 DSC5108-2600-dl-kraw-2600Q100 DSC5109-2600-dl-kraw-2600Q100 DSC5110-2600-dl-kraw-2600Q100 DSC5114-2600-dl-kraw-2600Q100 DSC5111-2600-dl-kraw-2600Q100 DSC5120-2600-dl-kraw-2600Q100 DSC5121-2600-dl-kraw-2600Q100 DSC5122-2600-dl-kraw-2600Q100 DSC5127-2600-dl-kraw-2600Q100 DSC5129-2600-dl-kraw-2600Q100 DSC5136-2600-dl-kraw-2600Q100 DSC5140-2600-dl-kraw-2600Q100 DSC5143-2600-dl-kraw-2600Q100 DSC5151-2600-dl-kraw-2600Q100 DSC5154-2600-dl-kraw-2600Q100 DSC5155-2600-dl-kraw-2600Q100 DSC5157-2600-dl-kraw-2600Q100 DSC5163-2600-dl-kraw-2600Q100 DSC5161-2600-dl-kraw-2600Q100 DSC5165-2600-dl-kraw-2600Q100 DSC5167-2600-dl-kraw-2600Q100 DSC5169-2600-dl-kraw-2600Q100 DSC5171-2600-dl-kraw-2600Q100 DSC5172-2600-dl-kraw-2600Q100 DSC5173-2600-dl-kraw-2600Q100 DSC5175-2600-dl-kraw-2600Q100 DSC5176-2600-dl-kraw-2600Q100 DSC5177-2600-dl-kraw-2600Q100 DSC5179-2600-dl-kraw-2600Q100 DSC5180-2600-dl-kraw-2600Q100 DSC5186-2600-dl-kraw-2600Q100 DSC5191-2600-dl-kraw-2600Q100 DSC5189-2600-dl-kraw-2600Q100 DSC5195-2600-dl-kraw-2600Q100 DSC5198-2600-dl-kraw-2600Q100 DSC5200-2600-dl-kraw-2600Q100 DSC5202-2600-dl-kraw-2600Q100 DSC5205-2600-dl-kraw-2600Q100 DSC5222-2600-dl-kraw-2600Q100 DSC5223-2600-dl-kraw-2600Q100 DSC5232-2600-dl-kraw-2600Q100 DSC5234-2600-dl-kraw-2600Q100 DSC5237-2600-dl-kraw-2600Q100 DSC5239-2600-dl-kraw-2600Q100