Łącząc się w żałobie i smutku składamy

Pani Annie Sajdak
Pracownikowi Biblioteki u Kazimierza. Filii w Wierzchowiskach Pierwszych

wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci

Męża

Przewodniczący Rady Miejskiej w Modliborzycach oraz  Radni Rady Miejskiej w Modliborzycach

Burmistrz Modliborzyc oraz pracownicy Urzędu Miejskiego w Modliborzycach