APEL DO MIESZKAŃCÓW GMINY MODLIBORZYCE

Z uwagi na zbliżający się okres zimowy Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Modliborzycach apeluje do mieszkańców gminy Modliborzyce o zwrócenie szczególnej uwagi na osoby bezdomne, w podeszłym wieku, samotne, chore, niepełnosprawne, a także inne, które z uwagi na trudną sytuację życiową mogą być narażone na niebezpieczeństwa związane z niskimi temperaturami. Zgłoszenia dotyczące osób potrzebujących pilnego wsparcia należy kierować do następujących instytucji:

  • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Modliborzycach, ul. Piłsudskiego 63, 23-310 Modliborzyce, tel. 15 8715 108;
  • Posterunek Policji w Modliborzycach, ul. Piłsudskiego 58a, 23-310 Modliborzyce, tel. 47 8155 600;
  • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Modliborzycach, ul. Piłsudskiego 61, 23-310 Modliborzyce, tel. 15 8715 014;
  • Służby ratunkowe -112;Pogotowie ratunkowe - 997;
  • Całodobową, bezpłatną infolinię (Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego) z przeznaczeniem m.in. dla osób bezdomnych 987. Dzwoniąc pod wskazany numer można uzyskać informację o możliwości pomocy w zakresie noclegu i wyżywienia. Jest to bezpłatna linia zarówno dla telefonów komórkowych, jak i stacjonarnych.


Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Modliborzycach

mgr Bożena Skowrońska