WYNIKI KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PRZEPROWADZONYCH Z MIESZKAŃCAMI MIEJSCOWOŚCI; DĄBIE, GWIZDÓW, LUTE, MAJDAN, MICHAŁÓWKA, MODLIBORZYCE, SŁUPIE, STOJESZYN DRUGI, STOJESZYN PIERWSZY, STOJESZYNKOLONIA, WOLICA DRUGA, WOLICA PIERWSZA, WOLICA – KOLONIA