Narodowe Święto Niepodległości jest obchodzone co roku 11 listopada dla upamiętnienia rocznicy odzyskania wolności przez Naród Polski. Tego dnia w 1918 roku po 123 latach zaborów Rada Regencyjna przekazała Józefowi Piłsudskiemu władzę wojskową i naczelne dowództwo podległych jej wojsk polskich. Święto zostało ustanowione w 1937 roku, ale od 1939 nie było obchodzone przywrócono je w roku 1989.

      Uroczyste obchody 104. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę w gminie Modliborzyce rozpoczęły się rozpoczęły się od przemarszu pocztów sztandarowych Urzędu Miejskiego, szkół, Ochotniczych Straży Pożarnych i organizacji pozarządowych z terenu naszej gminy, delegacji instytucji, pododdziałów OSP, pracowników urzędu miejskiego na czele z orkiestrą dętą Gminnego Ośrodka Kultury w Modliborzycach na Mszę św. w intencji ojczyzny do kościoła parafialnego pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Modliborzycach. Eucharystię sprawował ksiądz proboszcz Marcin Chłopek w koncelebrze z ks. prałatem Józefem Brzozowskim, ks. Przemysławem Pałachą i ks. Wojciechem Ciupakiem.
     Po mszy wszyscy biorący udział w gminnych obchodach związanych z 11 listopada przeszli spod kościoła pod pomnik Józefa Piłsudskiego na rynek w Modliborzycach, gdzie rozpoczęła się druga część uroczystości.
       Na plac poczty sztandarowe gminy, szkół, jednostek OSP i organizacji pozarządowych z terenu gminy wyprowadził dh Tomasz Kliza, Komendant Gminny Ochotniczych Straży Pożarnych.
      Strażacy Ochotniczej Straży Pożarnej wciągnęli flagę państwową na maszt. Poczet flagowy wystawiła OSP z Wierzchowisk Pierwszych. Hymn Polski odśpiewał Paweł Petkowicz z towarzyszeniem orkiestry dętej.
       Następnie przybyłe na obchody delegacje złożyły wieńce przy pomniku Marszałka Józefa Piłsudskiego.
      Na zakończenie uroczystości głos zabrał Przewodniczący Rady Miejskiej w Modliborzycach Adam Kapusta. W swoim przemówieniu podkreślił,  że dzień 11 listopada przypomina nam, że wolność raz zdobyta i niepodległość raz osiągnięta nie są dane na zawsze, lecz należy wciąż dbać o te wartości i stale je pielęgnować.

K.Pyć
(tekst, foto.)

DSC7072
DSC7074
DSC7094
DSC7098
DSC7100
DSC7103
DSC7107
DSC7127
DSC7112
DSC7120
DSC7129
DSC7134
DSC7132
DSC7142
DSC7137
DSC7147
DSC7150
DSC7163
DSC7165
DSC7167
DSC7172
DSC7175
DSC7178
DSC7182
DSC7186
DSC7190
DSC7198
DSC7235
DSC7235
DSC7240
DSC7241
DSC7245
DSC7246
DSC7248
DSC7252
DSC7257
DSC7261
DSC7266
DSC7268
DSC7295
DSC7272
DSC7297
DSC7299
DSC7301
DSC7305
DSC7306
DSC7311
DSC7312
DSC7317
DSC7322
DSC7328
DSC7357
DSC7368
DSC7369
DSC7371
DSC7373
DSC7379
DSC7381
DSC7382
DSC7384
DSC7387
DSC7390
DSC7391
DSC7395
DSC7396
DSC7401
DSC7403
DSC7409
DSC7414
DSC7417
DSC7424
DSC7430
DSC7432
DSC7438
DSC7441
DSC7449
DSC7450
DSC7455
DSC7462
DSC7466
DSC7470
DSC7474
DSC7485
DSC7491
DSC7507
DSC7512
DSC7517
DSC7524
DSC7530
DSC7525
DSC7538
DSC7567
DSC7535
DSC7555
DSC7543
DSC7559
DSC7576
DSC7586
DSC7601
DSC7595
DSC7612
DSC7613
DSC7618
DSC7621
DSC7630
DSC7627
DSC7633
DSC7638
DSC7636
DSC7642
DSC7656
DSC7660
DSC7665
DSC7674
DSC7677
DSC7683
DSC7688
DSC7694
DSC7696
DSC7707
DSC7712
DSC7718
DSC7725
DSC7728
DSC7729
DSC7731
DSC7737
DSC7738
DSC7744
DSC7747
DSC7749
DSC7751
DSC7763
DSC7764
DSC7766
DSC7784
DSC7785
DSC7791
DSC7802
DSC7810
DSC7842
DSC7072 DSC7074 DSC7094 DSC7098 DSC7100 DSC7103 DSC7107 DSC7127 DSC7112 DSC7120 DSC7129 DSC7134 DSC7132 DSC7142 DSC7137 DSC7147 DSC7150 DSC7163 DSC7165 DSC7167 DSC7172 DSC7175 DSC7178 DSC7182 DSC7186 DSC7190 DSC7198 DSC7235 DSC7235 DSC7240 DSC7241 DSC7245 DSC7246 DSC7248 DSC7252 DSC7257 DSC7261 DSC7266 DSC7268 DSC7295 DSC7272 DSC7297 DSC7299 DSC7301 DSC7305 DSC7306 DSC7311 DSC7312 DSC7317 DSC7322 DSC7328 DSC7357 DSC7368 DSC7369 DSC7371 DSC7373 DSC7379 DSC7381 DSC7382 DSC7384 DSC7387 DSC7390 DSC7391 DSC7395 DSC7396 DSC7401 DSC7403 DSC7409 DSC7414 DSC7417 DSC7424 DSC7430 DSC7432 DSC7438 DSC7441 DSC7449 DSC7450 DSC7455 DSC7462 DSC7466 DSC7470 DSC7474 DSC7485 DSC7491 DSC7507 DSC7512 DSC7517 DSC7524 DSC7530 DSC7525 DSC7538 DSC7567 DSC7535 DSC7555 DSC7543 DSC7559 DSC7576 DSC7586 DSC7601 DSC7595 DSC7612 DSC7613 DSC7618 DSC7621 DSC7630 DSC7627 DSC7633 DSC7638 DSC7636 DSC7642 DSC7656 DSC7660 DSC7665 DSC7674 DSC7677 DSC7683 DSC7688 DSC7694 DSC7696 DSC7707 DSC7712 DSC7718 DSC7725 DSC7728 DSC7729 DSC7731 DSC7737 DSC7738 DSC7744 DSC7747 DSC7749 DSC7751 DSC7763 DSC7764 DSC7766 DSC7784 DSC7785 DSC7791 DSC7802 DSC7810 DSC7842