Informacja dotycząca wypłat dodatków węglowych i innych źródeł ciepła.

Urząd Miejski w Modliborzycach, informuje, że po pozytywnym rozpatrzeniu wniosków na dodatek węglowy, nie wszystkie wypłaty dodatku mogą być zrealizowane w terminie, gdyż uzależnione jest to od otrzymania środków z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego. Zapotrzebowanie na środki finansowe zabezpieczające wypłatę wszystkich dodatków zostało złożone, jednak nie otrzymaliśmy pełnej kwoty. Dlatego z otrzymanej I i II transzy na dzień 21.11.2022 r. wypłacono łącznie 868 świadczeń na kwotę 2 604 000,00 zł.
Pozostałe wypłaty zrealizujemy niezwłocznie po otrzymaniu dotacji z budżetu państwa.
Podobna sytuacja dotyczy dodatków dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła (pellet, drewno kawałkowe, gaz LPG, olej napędowy, inny rodzaj biomasy).Z otrzymanej I transzy na dzień 21.11.2022 r. wypłacono 189 świadczeń na kwotę 269 000,00 zł.
Po otrzymaniu kolejnej transzy środków będą realizowane kolejne wypłaty.


Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Modliborzycach