W związku z uruchomieniem przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych procedur dotyczących „Programu Wyrównywania różnic między regionami III” w 2023 roku, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Janowie Lubelskim uprzejmie informuje o możliwości uczestniczenia w w/w programie.

Celem Strategicznym programu jest wyrównanie szans osób niepełnosprawnych w dostępie do rehabilitacji zawodowej i społecznej.

Jednym z obszarów programu, który będzie realizowany w 2023 roku jest obszar dotyczący zapewnienia dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych.

W ramach programu można pozyskać 55% kosztów inwestycji (do 185 000 złotych na jeden projekt) w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych na zapewnienie dostępności do lokali zamieszkiwanych w tych budynkach przez osoby z niepełnosprawnością.
Adresatami programu są zarządcy w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych.
Nabór wniosków prowadzany jest w trybie ciągłym w Lubelskim Oddziale PFRON.
Wzory wniosków oraz szczegółowe zasady i procedury realizacji programu dostępne są na stronie internetowej www.pfron.org.pl w zakładce Programy/Program Wyrównywania Różnic Między Regionami III