OGŁOSZENIE O PRZYSTĄPIENIU DO ZAKUPU WĘGLA PO PREFERENCYJNYCH CENACH NA OKRES OD 01.01.2023-30.04.2023r

Burmistrz Modliborzyc informuje Mieszkańców, iż Gmina Modliborzyce przystąpiła do zakupu węgla dla gospodarstw domowych zlokalizowanych na terenie gminy Modliborzyce na podstawie zapisów ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2236) na okres od 1 stycznia 2023 r. do 30 kwietnia 2023 r.
Mieszkaniec chcący zakupić węgiel po preferencyjnej cenie, powinien złożyć po 1.01.2023 r. wniosek o zakup węgla.
Poniżej został zamieszczony wzór wniosku, który trzeba wypełnić i złożyć, aby móc kupić od Gminy węgiel po preferencyjnej stawce 1 900,00 zł brutto za tonę.
Wniosek jest także dostępny w Punkcie Obsługi Interesanta

Kto i kiedy może złożyć wniosek?

• wniosek może złożyć osoba fizyczna zamieszkująca w gospodarstwie domowym na rzecz, którego dokonywany jest zakup węgla i jest uprawniona do dodatku węglowego,
• gospodarstwo domowe jest prowadzone na terenie gminy Modliborzyce,
• nie dokonywała dotychczas zakupu węgla na sezon grzewczy 2022/2023 w cenie niższej niż 2000 zł i ilości co najmniej 1,5 tony w przypadku składania wniosku do 31 grudnia 2022 roku i 3 ton w przypadku składania wniosku po 1 stycznia 2023 roku.