Burmistrz Modliborzyce informuje, że osoby i rodziny o niskich dochodach znajdujące się w trudnej sytuacji mogą skorzystać z dodatkowej puli żywności w ramach Podprogramu 2021 Plus POPŻ 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Wnioski można składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Modliborzycach w terminie do 27 stycznia 2023r. (piątek) wraz z dokumentami potwierdzającymi dochód netto wszystkich członków gospodarstwa domowego za miesiąc grudzień 2022r.
Dochód kwalifikujący do skorzystania z w/w wsparcia nie może przekroczyć kryterium dochodowego:
1 707,20 zł dla osoby samotnie gospodarującej;
1 320,00 zł w przypadku osoby w rodzinie.
Żywność będzie wydawana przez Koło Gospodyń Wiejskich w Modliborzycach „Wysokie Obcasy” na podstawie wydanego skierowania przez Ośrodek Pomocy Społecznej.


Burmistrz Modliborzyc
Witold Kowalik