W niedzielę 22 stycznia 2023 r., podczas jubileuszowego 25. Międzypowiatowego Przeglądu Tradycyjnych Kolęd i Pastorałek, na scenie Gminnego Ośrodka Kultury w Modliborzycach wystąpiło 14 zespołów śpiewaczych i 6 solistów.

        Prezentacje oceniali: dr Janina Biegalska – historyk, folklorysta, Barbara Nazarewicz – etnograf, dyrektor Muzeum Regionalnego w Janowie Lubelskim oraz Andrzej Wojtan – Polskie Towarzystwo Ludoznawcze (sekcja folkloru), redaktor działu kultury „Wieści Rolniczych”.
      Decyzją Jury, w kategorii zespołów śpiewaczych, I nagrodę ex aequo przyznano zespołom „Godziszowianki” i „Majdaniacy” z Majdanu Obleszcze, dwie drugie nagrody otrzymały zespoły „Facelia” z Wierzchowisk oraz „Linowianki” z Linowa (woj. świętokrzyskie). Przydzielono również dwa równorzędne III miejsca dla „Janowianek” z Janowa Lubelskiego oraz „Kowalanek” z Kowalina (pow. kraśnicki). W kategorii solistów I nagrodę otrzymała Alina Myszak z Kocudzy, II nagrodę – Irena Krawiec z Kocudzy a III miejscem jurorzy nagrodzili, debiutującą na naszym przeglądzie, Marię Krasowską z Modliborzyc. Wszyscy pozostali występujący artyści otrzymali „kolędę” za udział w Przeglądzie.
        Nagrody finansowe dla uczestników ufundowali: Artur Pizoń – Starosta Janowski oraz Witold Kowalik - Burmistrz Modliborzyc. Powiat Janowski i Urząd Miejski w Modliborzycach od pierwszej edycji, są współorganizatorami Przeglądu.
       Nagrodę specjalną im. Stanisława Fijałkowskiego, ufundowaną przez dyrektora Muzeum Regionalnego w Janowie Lubelskim – Barbarę Nazarewicz, otrzymał zespół „Janowianki”. Cztery nagrody specjalne im. Włodzimierza Gomółki – twórcy Przeglądu, ufundowane przez jego przyjaciół z PSL, otrzymały: Alina Myszak z Kocudzy oraz zespoły „Facelia”, „Janowianki” i „Linowianki”.
       Poza zachowaniem i propagowaniem tradycyjnego śpiewu ludowego w repertuarze bożonarodzeniowym, nasz Przegląd jest również okazją do spotkania, wymiany doświadczeń oraz wspólnej zabawy artystów ludowych. Po dwuletniej przerwie, spowodowanej pandemią, udało nam się wspólnie spotkać, po części konkursowej w Lokalnym Centrum Kultury w Wierzchowiskach.
        Bardzo dziękujemy sponsorom Przeglądu: ZPM „Matthias” z Kolonii Zamek, Nadleśnictwu Janów Lubelski, Bankowi Spółdzielczemu Ziemi Kraśnickiej oddział w Modliborzycach oraz PPH „Janex” z Janowa Lubelskiego.

A.Rząd
foto. GOK Modliborzyce

IMG9890
IMG9894
IMG9896
IMG9901
IMG9906
IMG9908
IMG9910
IMG9913
IMG9916
IMG9919
IMG9927
IMG9932
IMG9935
IMG9939
IMG9945
IMG9947
IMG9958
IMG9960
IMG9965
IMG9968
IMG9970
IMG9979
IMG9981
IMG9983
IMG9985
IMG9988
IMG9989-1
IMG9989-2
IMG9989-3
IMG9989-4
IMG9989-5
IMG9989-6
IMG9989-7
IMG9989-8
IMG9989-9
IMG9989-10
IMG9989-11
IMG9989-12
IMG9989-13
IMG9989-14
IMG9989-15
IMG9989-16
IMG9890 IMG9894 IMG9896 IMG9901 IMG9906 IMG9908 IMG9910 IMG9913 IMG9916 IMG9919 IMG9927 IMG9932 IMG9935 IMG9939 IMG9945 IMG9947 IMG9958 IMG9960 IMG9965 IMG9968 IMG9970 IMG9979 IMG9981 IMG9983 IMG9985 IMG9988 IMG9989-1 IMG9989-2 IMG9989-3 IMG9989-4 IMG9989-5 IMG9989-6 IMG9989-7 IMG9989-8 IMG9989-9 IMG9989-10 IMG9989-11 IMG9989-12 IMG9989-13 IMG9989-14 IMG9989-15 IMG9989-16