W tym roku obchodzimy 160. rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego.

      Ostatnie i najdłuższe powstanie narodowe XIX wieku stanowiło dla narodu polskiego szok i ogromne przeżycie. Nigdy też o nim nie zapomniano. Jedni uważali je za szaleństwo i zbrodnię przeciwko narodowi, inni za szczytowe osiągniecie polskiego ducha i patriotyzmu.
      Lubelszczyzna była w czasie powstania jednym z najbardziej aktywnych rejonów kraju. W czasie trwania insurekcji przez oddziały powstańcze w województwie lubelskim przewinęło się tysiące ludzi. W sumie na terenie województwa lubelskiego stoczono ponad 224 bitwy i potyczki, w których zginęło około 1016 osób. Najsłynniejsze z nich to m.in: Żyrzyn, Fajsławice, Krasnobród, Lubartów, Garwolin, Batorza, Panasówka. Ludność cywilna ofiarnie wspierała powstanie, a po jego upadku i ją dotknęły bezwzględne represje ze strony caratu.
     Powstańcza zawierucha nie ominęła także terenu gminy Modliborzyce. Wielu jej mieszkańców brało udział w powstaniu styczniowym. W 1869 roku w rezultacie represji popowstaniowych Modliborzyce zostały pozbawione praw miejskich i zdegradowane do roli wsi.
       W związku z powyższym powstał ramowy plan inicjatyw, upamiętniających i oddających hołd poległym podczas Powstania Styczniowego.

Poniższy plan obchodów będzie aktualizowany wraz z potwierdzeniem poszczególnych działań organizowanych przez Urząd Miejski w Modliborzycach oraz partnerów wydarzeń.