Łącząc się w żałobie i smutku składamy 
Pani Jadwidze Piech
Pracownikowi Biblioteki u Kazimierza. Filii w Wolicy Pierwszej
wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci
Ojca

Przewodniczący Rady Miejskiej w Modliborzycach oraz Radni Rady Miejskiej w Modliborzycach
Burmistrz Modliborzyc oraz pracownicy Urzędu Miejskiego w Modliborzycach