Powiatowy Lekarz Weterynarii informuje, że na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  o Inspekcji Weterynaryjnej ( Dziennik Ustaw z 2022 r.  poz. 2629) na terenie Gminy Modliborzyce na rok 2023 zostali wyznaczeni następujący lekarze weterynarii.