Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Lublinie rozpoczął nabór do Rady Społecznej działającej przy Oddziale Terenowym KOWR w Lublinie na kadencję 2023-2025.
Termin przyjmowania wniosków o powołanie przedstawicieli do Rady upływa w dniu 24 lutego 2023r.