Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Modliborzycach informuje, że zakończono nabór osób chętnych do udziału w Programie „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2023 z powodu wyczerpania limitu miejsc przyznanych Gminie Modliborzyce.