Biblioteka u Kazimierza w Modliborzycach zaprasza dzieci i młodzież do udziału w konkursie plastycznym pt. ” Ślady pamięci… Miejsca pamięci Powstania Styczniowego w Gminie Modliborzyce”.

      Konkurs został przygotowanych w ramach obchodów 160. rocznicy wybuchu powstania styczniowego. Skierowany jest do uczniów szkół podstawowych z terenu gminy Modliborzyce.
     Zadaniem każdego uczestnika jest samodzielne wykonanie płaskiej pracy plastycznej, dowolną techniką, na papierze w formacie A3. Praca powinna zawierać elementy związane z lokalną historią i miejscami pamięci powstania styczniowego w gminie Modliborzyce. .
       Prace należy dostarczyć do Biblioteki u Kazimierz w Modliborzycach do 31 marca 2023 roku. 
       Pracę należy opisać, wpisując na jej odwrocie (w lewym rogu): imię i nazwisko autora, wiek, nazwę i adres szkoły, imię i nazwisko opiekuna.
       Honorowy Patronat nad konkursem sprawuje Burmistrz Modliborzyc Witold Kowalik.

Na uczestników konkursu czekają atrakcyjne nagrody.
Zapraszamy!