18 kwietnia 2023 r. Biblioteka u Kazimierza w Modliborzycach zorganizowała spotkanie Markiem Mazurem, historykiem i  autorem książki „Powstanie styczniowe na terenie ziemi modliborzyckiej”. 

       Publikacja została wydana przez Stowarzyszenie Sanna, współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER. Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność PROW 2014-2020, przy finansowym wsparciu Gminy Modliborzyce.
      Głównym zadaniem wydanej publikacji jest ukazanie historii Powstania Styczniowego na terenie ziemi modliborzyckiej oraz przybliżenie sylwetki Ignacego Solmana – dowódcy lokalnego oddziału powstańców. Książka pana Marka „Powstanie Styczniowe na terenie ziemi modliborzyckiej” jest pierwszą, która by tak dokładnie opisywała historię Powstania Styczniowego oraz bohaterów tamtych lat.


      Spotkanie z panem Markiem Mazurem było niesamowitą okazją by poznać wiele nowych faktów na temat naszej gminy, które nie zostały poruszone w książce.
      Pan Marek to pasjonat historii i wnikliwy badacz. Jego książka zawiera wiele ciekawych faktów z okresu powstania styczniowego na terenie Modliborzyc i okolic.
      Mamy nadzieję, że spotkanie autorskie z panem Markiem było dla wszystkich biorących w nim udział niezwykłą lekcją historii. 

Spotkanie zostało zorganizowane w ramach gminnych obchodów 160. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego.

DSC1774
DSC1600
DSC1605
DSC1607
DSC1612
DSC1615
DSC1619
DSC1623
DSC1785
DSC1798
DSC1802
DSC1819
DSC1808
DSC1825
DSC1829
DSC1774 DSC1600 DSC1605 DSC1607 DSC1612 DSC1615 DSC1619 DSC1623 DSC1785 DSC1798 DSC1802 DSC1819 DSC1808 DSC1825 DSC1829