W Dniu Świętego Floriana wszystkim Strażakom składamy najserdeczniejsze życzenia, podziękowania i wyrazy uznania za pełnioną służbę.