Łącząc się w bólu i żałobie z Rodziną  składamy wyrazy żalu i współczucia z powodu śmierci
śp. Danuty Lenart
emerytowanego Dyrektora i wieloletniego Nauczyciela Zespołu Szkół w Modliborzycach