27 maja co roku obchodzimy Dzień Samorządu Terytorialnego. Tego dnia przypada rocznica wejścia w życie ustawy o samorządzie terytorialnym z 8 marca 1990 roku i jednocześnie rocznica pierwszych po upadku komunizmu wyborów do samorządu.

Okres transformacji w Polsce, rozpoczęty w 1989 roku, wiąże się nierozerwalnie z przywracaniem samorządom terytorialnym tej miary i rangi, jaka przypada władzom lokalnym i regionalnym wszędzie w Europie, gdzie są one ważnym partnerem rządów centralnych w osiąganiu najistotniejszych celów społecznych. Funkcjonowanie samorządu terytorialnego udowodniło, iż wykonywanie części zadań publicznych sprzyja zwiększeniu efektywności zarządzania i wprowadzaniu innowacyjnych rozwiązań.

Wszystkim obecnym oraz byłym pracownikom samorządowym - urzędnikom, radnym, pracownikom ośrodków kultury, szkół, przedszkoli, pracownikom społecznym i jednostkom organizacyjnym, składamy najserdeczniejsze życzenia pomyślności, satysfakcji i sukcesów w realizacji zadań samorządowych.
Dziękując za dotychczasową współpracę życzymy Państwu powodzenia i wytrwałości w realizowaniu dalszych zamierzeń oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.