29 maja to Dzień Działacza i Animatora Kultury, to święto osób, które swoim zaangażowaniem i pracą upiększają codzienne życie, promując tradycję i kulturę regionu. Praca w kulturze jest swego rodzaju służbą, która wymaga ogromnego wkładu pracy i poświęcenia.

Z tej okazji chcielibyśmy złożyć wszystkim pracownikom instytucji kulturalnych w naszej gminie najlepsze życzenia.