Szanowni Rolnicy!
Od 1 czerwca do 14 sierpnia 2023r. na terenie całego kraju zostanie przeprowadzone badanie dotyczące gospodarstw rolnych.
Dane można przekazać przez formularz on-line na stronie stat.gov.pl lub ankieterowi.

Celem badania jest dostarczenie informacji o gospodarstwach rolnych i związanych z nimi gospodarstwach domowych, koniecznej dla realizacji krajowej i regionalnej polityki rolnej. Uzyskane z badania dane stanowią również podstawę do oceny efektów Wspólnej Polityki Rolnej.
Tożsamość ankietera można sprawdzić na stronie:

badania-ankietowe.stat.gov.pl/sprawdz-tozsamosc-ankietera