Fundacja Roll-na, grupa Sołtyski, Fundacja Wspomagania Wsi oraz Fundacja Polska z Natury zapraszają do nowego programu – „Zakorzenione”. Program skierowany jest do liderek – sołtysek, członkiń Kół Gospodyń Wiejskich, a także przedstawicielek i przedstawicieli organizacji lokalnych, którzy realizują lub chcą realizować działania prośrodowiskowe z mieszkańcami na obszarach wiejskich.

       Zakorzenione to program edukacyjny skierowany do sołtysek i członkiń Kół Gospodyń Wiejskich, które mają pomysły na działania na rzecz środowiska w swoich miejscowościach. Projekt adresowany jest do mieszkanek województw z południowej i wschodniej Polski, Kaszub i wschodniej części Mazowsza. Założeniem programu jest wspieranie inicjatyw, które angażują lokalną społeczność w podejmowanie przedsięwzięć na rzecz przyrody i środowiska. Nabór na projekty trwa do 2 lipca 2023 roku.
       Program podzielony jest na etapy.
W pierwszej fazie do działań zostanie zaproszonych 80 liderek, które otrzymają wsparcie merytoryczne i edukacyjne dotyczące tego, jak współpracować z mieszkańcami i realizować akcje prośrodowiskowe. Wybrane projekty opracowane przez sołtyski i członkinie KGW otrzymają także wsparcie finansowe. Zostanie nim objętych nie mniej niż 40 inicjatyw.

Na kolejnym etapie do Programu Zakorzenione dołączą organizacje lokalne, które wezmą udział w działaniach edukacyjnych. 10 inicjatyw otrzyma wsparcie finansowe na działania prośrodowiskowe realizowane w lokalnych społecznościach.

         Projekty realizowane będą od września do grudnia 2023 roku. W tym czasie uczestniczki otrzymują wsparcie merytoryczne i możliwość sieciowania z innymi liderkami i organizacjami. Czekają na nie spotkania online i na żywo 6 webinarów i 6 spotkań ze specjalistami i specjalistkami, indywidualnie konsultacje projektów z ekspertkami, wsparcie w promocji działań oraz doradztwo w zakresie budowania materiałów edukacyjnych. Odbędą się również 3 spotkania regionalne dla liderek i 2 szkolenia ogólnopolskie, które pozwolą uczyć się od siebie wzajemnie.

Aby się zgłosić wystarczy wypełnić formularz dostępny na stronie www.nawzajem.pl 
Program jest bezpłatny. Program realizowany jest przez Fundację Roll-na, grupę Sołtyski, Fundację Wspomagania Wsi oraz Fundację Polska z Natury.

Więcej informacji: https://nawzajem.pl/zakorzenione/