Koło Gospodyń Wiejskich "Wysokie Obcasy" w Modliborzycach wraz z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Modliborzycach, informuje mieszkańców Gminy Modliborzyce, że w dniu 21 lipca 2023 roku (piątek) w godzinach 15:30 do 20:30 będą wydawane paczki żywnościowe w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 Podprogram 2021 PLUS współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD).

Informacja dotyczy mieszkańców, którzy złożyli wnioski w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Modliborzycach w styczniu 2023 roku.

- Artykuły żywnościowe będą wydawane w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Modliborzycach.
- Osoby uprawnione do skorzystania ze wsparcia proszone są o zabranie ze sobą toreb lub pojemników, do których pakowana będzie żywność. Po odbiór żywności należy zgłosić się z dowodem osobistym (paczkę żywnościową odbiera ta osoba, na którą zostało wystawione skierowanie przez GOPS).