Gmina Modliborzyce otrzymała dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej na projekt pn „Ziemia naszym domem – wspólnie dbajmy o Nią”, realizowany w Zespole Szkół w Modliborzycach. Kwota dotacji wynosi 74823,29 zł.

Projekt dofinansowany ze środków

Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Celem projektu ekologicznego jest:

• podniesienie poziomu świadomości ekologicznej,
• upowszechnianie wiedzy,
• aktywizacja społecznej,
• kształtowanie postaw proekologicznych społeczeństwa w zakresie tematyki zrównoważony rozwój i ochrona zasobów środowiskowych.

W założeniach projektu jest przeprowadzenie cyklu warsztatów edukacyjnych, konkursy o tematyce ekologicznej, zorganizowanie wydarzeń edukacyjnych, wzbogacenie infrastruktury terenowej przy budynku Zespołu Szkół w Modliborzycach umożliwiającej długofalową edukację ekologiczną dzieci i młodzieży (tablice o tematyce edukacyjnej wraz z nasadzeniem roślin).
Projekt rozpoczął się w kwietniu 2023 roku. W świetlicy szkolnej pod kierunkiem pani Elżbiety Pyrak i pani Agnieszki Gierłach – Kryń zostały zorganizowane warsztaty z okazji Światowego Dnia Ziemi oraz zajęcia otwarte dla uczniów klas 1 – 3 z okazji Światowego Dnia Pszczoły. Kolejnym działaniem było zorganizowanie przez panie Ewę Kamińską-Rząd, Dorotę Rząd, Monikę Gębicz oraz Emilię Uszyńską Akcji Sprzątania Świata z okazji Światowego Dnia Ziemi. Uczniowie szkoły sprzątali teren naszej miejscowości, z uwzględnieniem segregacji odpadów. Zostały również zorganizowane dwa konkursy: „Zielony ogródek” i konkurs na prezentację multimedialną „Zanieczyszczenie powietrza, wody, gleby, i ich wpływ na środowisko.
Uczestnictwo osób w powyższych wydarzeniach:

Warsztaty z okazji Światowego Dnia Ziemi 75 uczniów 3 nauczycieli
Zajęcia otwarte z okazji Światowego Dnia Pszczoły 78 uczniów 3 nauczycieli
Akcja Sprzątania Świata 79 uczniów 4 nauczycieli.